HUOM!
TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ,
KLIKKAA TÄSTÄ AJANTASALLA OLEVAAN
VERKKOKAUPPAAMME
Kirjat ja lehdet
 
 Kirjat

Akvaariokasvit


Akvaariokalat 2.0

- Markku Varjon uusin kasvikirja!
- ilmestynyt 7/2011
- kirjassa kerrotaan perusteellisesti, mutta helppotajuisesti miten kasvit saa kasvamaan ja kukoistamaan akvaarioissa
- kirjassa annetaan perustiedot ja hoito-ohjeet yli 200 siemenkasvilajista ja -lajikkeesta,
sanikkaisesta ja sammalesta
- kirjassa on tietoa myös erilaisista levistä ja niiden torjunnasta
- kirjassa on upeita värikuvia kasveista
- kovakantinen
- Markku Varjon uusin akvaariokalatkirja
- ilmestynyt 10.10.2014
- kirja esittelee tärkeimmät tiedot ja hoito-ohjeet 780 makeanveden kalalajista sekä 30 selkärangattomasta eläimestä lyhyesti ja ytimekkäästi
- kustakin lajista ovat mm. seuraavat tiedot: koko, akvaarion suositeltava vähimmäistilavuus, seurallisuus, suositeltavat vesiarvot, hoidon vaativuus, levinneisyys, biotooppi, majoittaminen, sukupuolierot, käyttäytyminen, ruokinta ja lisääntyminen
- lisäksi tavallisimmista kalaheimoista on laaja yleisesittely
- kirjan alussa on osio kalojen biologiasta sekä ruokinnasta ja hoitovaatimuksista
- perusteellista tietoa täydentävät kymmenet piirrokset ja levinneisyyskartat sekä yli 800 upeaa värikuvaa
- kovakantinen


Akvaarion perusopas
Nanoakvaariot

- Markku Varjon akvaariokirja
- ilmestynyt 5/2010
- akvaarion perusopas tarjoaa vastaukset kaikkiin keskeisiin kysymyksiin akvaarion perustamisesta ja hoidosta ja kertoo tärkeimmistä akvaarion toimivuuteen vaikuttavista biologista tekijöistä
- kirjassa on useita tietoiskuja esim. veden suodatuksesta
- tavallisimmista kalaryhmistä esitellään käyttäytymisen, hoidon ja viljelyn perusasiat
- kalojen lisäksi esitellään myös tavallisimmat sammakkoeläimet, sukaravut ja muut äyriäiset
- akvaariotietoa niin aloittelijoille kuin kokeneille harrastajille
- Kjell Fohrmanin, José Kienjetin ja Ralph Töningin kirja nanoakvaarioista
- käännetty suomeksi vuonna 2010
- kirja esittelee erilaisia nanoakvaariota ja kertoo niiden perustamisesta ja ylläpidosta
- kirjassa on myös tietoa erilaisista kaloista, ravuista, kotiloista ja kasveista
- kirjassa on n. 490 värikuvaa
- kovakantinen


Panssarimonnit


© Markku Varjo

Malawijärven kirjoahvenet


© Markku Varjo
 

- Pertti Rassin Panssarimonnit kirjassa esitellään lähes 110 panssarimonnilajia
- ilmestynyt vuonna 1997
- teos sisältää runsaasti kuvia ja kertoo mm. panssarimonnien viljelystä, ruokinnasta, elinympäristöistä ja -tavoista
- lajikohtaisissa kuvauksissa kerrotaan kalan kotiseutu, koko, luonnehdinta, tunnistaminen, soveltuvuus ja viljely
- kovakantinen

- Ad Konings Malawijärven kirjoahvenet
kirjassa kerrotaan mm. malawiakvaarion ylläpidosta, oikeiden vesiolosuhteiden luomisesta, opastetaan oikeanlaisen sisustuksen tekemiseen ja kalojen ruokintaan
- ilmestynyt vuonna 1997

- kirjassa on runsaasti kuvia eri malawijärven kirjoahvenista ja lajikohtaisia kuvauksia mm. kalan koosta, elinympäristöstö, ravinnosta ja lisääntymisestä
- kovakantinen
 

   
Loricariidae all L-Numbers
Identifying Corydoradinae Catfish
   
- Ulrich Glaser senior ja Wolfgang Glaserin kirja Loricariidae (imumonnit) heimon L-monneista
- ensimmäinen painos, ilmestynyt vuonna 1995
- kirjassa esitellään L-001 - L-202 ja LDA-1 - LDA25 monnit
- kirjassa kerrotaan mm. imumonnien alkuperä, pituus, ruokavalio ja ylläpito suositukset akvaario-olosuhteissa (pH-arvo, lämpötila, akvaarion koko yms.)
- sisältää 500 värikuvaa
- saksan- ja englanninkielinen
- pehmeäkantinen
- Ian A. M. Fullerin ja Hans-Georg Eversin
kirja monnisten tunnistamisesta
- ilmestynyt vuonna 2005
- kirjassa käydään läpi neljään eri ryhmään jaetut monniset; Aspidoras (19 lajia), Brochis (3 lajia), Corydoras (150 lajia) ja Scleromystax (5 lajia)
- kirjassa on myös osiot C-numeron omaaville monnisille (145 C-numeroa) ja monnisille joita ei voida luokitella  mihinkään edellä mainittuun ryhmään
- monnisista on lueteltu niiden levinneisyys, etymologia, koko ja kommentteja
- kirjassa on värikuvia monnisista
- englanninkielinen
- kovakantinen
   
 

Guide to Tanganyika cichlids


 

L-monnit


- Ad Konings englanninkielinen kirja tanganjikajärven kirjoahvenista
- ilmestynyt vuonna 1996
- kirja kertoo mm. tanganjika-akvaarion ylläpidosta, oikeiden vesiolosuhteiden luomisesta, opastaa oikeanlaisen sisustuksen tekemiseen ja kalojen ruokintaan
- kirjassa on runsaasti kuvia eri tanganjikajärven kirjoahvenista ja lajikohtaisia kuvauksia mm. kalan koosta, elinympäristöstö, ravinnosta ja lisääntymisestä
- kovakantinen
 

- Ingo Seidelin kirja Loricariidae (imumonnit) heimon L-monneista
- 2008 vuoden painos
- kirjassa esitellään n. 390 L-monnilajia
- kirjassa kerrotaan mm. L-monnien ruokinnasta, luonnollisesta ympäristöstä, tavallisimmista sairauksista ja sukupuolien tunnistamisesta
- lajikohtaisissa kuvauksissa kerrotaan mm. kauppanimi ja tieteellinen nimi, levinneisyysalue, viljely ja ihanne vesiarvot
- kovakantinen

 Lehdet
Akvaariomaailma
Akvaristi
- HUOM! Lehden julkaiseminen on lopettu
- lehden vanhoja numeroita on edelleen saatavilla
- akvaarioharrastajan lehti
- sisältää artikkeleita mm. akvaarion perustamisesta, eri kalalajien ja akvaariokasvien hoidosta, akvaarion sisustamisesta, kalojen ruokinnasta
- HUOM! lehden valmistaminen on valitettavasti lopetettu
- akvaarioharrastajan lehti
- lehden vanhoja numeroita on edelleen saatavilla